Varkens- en pluimveestallen

WERF IN DE KIJKER

Sinds kort is een nieuwe mestvarkensstal te Aarsele volledig afgewerkt en opgeleverd. De stal heeft een capaciteit van ongeveer 4.500 dieren. Dit project is opgebouwd uit 5 aparte stallen die samenkomen in één centrale gang. Boven de centrale gang komt alle vuile lucht samen in één gigantische luchtwasser. Deze is 48 m lang, 4 m breed en 3 m hoog.
Door de beperkte ruimte naast deze nieuwe stal moest alles gemonteerd worden vanuit de kelder. Dat had dan weer als voordeel dat de montage kon gebeuren vanop een betonvloer. De grote uitdaging daarentegen bij het werken met een beperkte toegankelijkheid is de planning en coördinatie. Alle materiaal moet in de juiste volgorde en in de juiste hoeveelheid op de werf aanwezig zijn. Dit was zo voor de ploegen van Morti, maar evenzo voor onze onderaannemers en alle nevenaannemers. De samenwerking tussen alle partijen was hierbij van cruciaal belang en niet altijd evident.

Wij wensen de bouwheer alle succes toe met hun nieuwe investering.

Hieronder een selectie van enkele recente realisaties.