Opendeurdag bij Maertens Tom

Om zijn competitiviteit te verhogen, heeft Tom Maertens zijn zeugenaantal verdubbeld van 300 naar 600. De nieuw ontworpen stal heeft een breedte van 42 m en moest verbonden worden met de bestaande stal. Morti, met de nodige knowhow, was voor Tom de ideale partner om dit project te realiseren.

Op 11 juli 2014 organiseerde de familie Maertens, samen met Morti en enkele partners, dan ook een zeer druk bezochte (meer dan 2.000 bezoekers) opendeurdag, ter afsluiting van dit bouwproject. Met deze realisatie heeft Tom een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling en uitbouw van zijn landbouwbedrijf.

Wij danken de familie Maertens voor het vertrouwen en wensen hen alle succes toe.